עבר ביטוחי

עבר ביטוחיאישור רשמי של עבר ביטוחי (דוח העדר תביעות) מוכר ומתאים לכל חברות הביטוח בישראל

מסמך רשמי על העדר תביעות (עבר ביטוחי)

* נא להזין את פרטי הזהוי של בעל הפוליסה הרשום בחברת הביטוח

האם הונפק לך (למבוטח) דרכון ב-3 שנים האחרונות?


 • ניתן להפיק מכלל חברות הביטוח
 • מתאים גם למבוטחים בחברות שונות
 • מוכר ע"י כל חברות הביטוח בישראל
 • היסטוריה של 3 שנים אחרונותהעדר תביעות
ייפוי כח ופרטי הזדהות

פרטי האשראי הם לצורך הזדהות בלבד ולא יעשה כל חיוב או שימוש בפרטים. יש למלא את פרטי האשראי (כרטיס בנקאי) של מגיש הבקשה בלבד!
ע"י מילוי פרטים אלו אתם מייפים את כוחנו ומאפשרים לנו לפעול בשמכם עבור שירות זה לרבות כניסה לאזורי ההזדהות הממשלתית לביצוע פעולות אם נדרשות. אנו לא נשמור את המידע ולא נעשה בו כל שימוש

שימו לב - אילו פרטים על מנת לזהותכם בלבד!!!לא יעשה שום שימוש בכרטיס אשראי והוא לא ישמר


שאלות ותשובותשימו לב

אתר זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך לגוף ממשלתי ו/או ציבורי כלשהו.
לידעתכם: חברתנו מנגישה שלל שירותים, חלקם מוצעים לציבור בחינם וחלקם בתשלום אגרות

  על השירות  שימו לב - ע"י שימוש בשירות זה אתם מייפים את כוחנו לפעול מול משרדי הממשלה והרשויות בשמכם

  שירותי ההנגשה למשרדים ממשלתיים של חברתנו מאפשרת לכם להשאיר לנו את ההתעסקות הבירוקרטית. בין אם מדובר במילוי טפסים, בשליחת טפסים, בהגשת בקשות, בקראית והבנת הדקויות, בעבודה מול פקידי ממשל ובתהליכם נכונים, אנחנו כאן בשבילכם, להוריד מכם את ההתעסקות הטורדנית ולהשיב לעצמכם את השקט והזמן הפנוי.

  אנו נדאג לכל שיידרש, החל משלב הגשת הבקשה ע"י גורם מקצועי ועד לקבלתה, תוך כדי שימת דגש על תיקון השגיאות שרוב האנשים עושים כאשר הם נדרשים להתעסק עם בקשות אלו לראשונה, ובד"כ תוך התעלמות לבקשה מהצד השני.

  למען הסר ספק: מרבית השירותים הניתנים לאזרח ניתנים בחינם (חלק מהשירותים ניתנים בתשלום אגרות). חברתנו מציעה שירות לאנשים עסוקים אשר יטפל עבורכם בכל שיידרש בהגשת הבקשות ויחסוך לכם את ההתעסקות הכרוכה בכך.

 • האם האישור ניתן ללא תלות של חברות הביטוח?  כן, אישור העדר תביעות (עבר ביטוחי) ניתן ללא קשר לחברות המבטחות בשנים האחרונות, וגם אם מדובר במספר חברות ביטוח שונות.

 • האם האישור מוכר ע"י כל חברות הביטוח?  כן. אישור העדר תביעות (עבר ביטוחי) מתאים ומוכר לכל חברות הביטוח בישראל.

 • מה יוצג באישור העבר הביטוחי שלי?  באופן כללי מה שיוצג באישור העדר התביעות (העבר הביטוחי) אלו נתונים משלוש השנים האחרונות (כפי שנדרש ע"י חברות הביטוח) ופירוט לגבי החברה המבטחת, סוג הביטוח, תקופת הביטוח, סוג התביעה (במידה והיו תביעות) ופירוט הסכומים ששולמו אם שולמו.

 • רכשתי רכב משומש, אוכל לקבל דוח היעדר תביעות?  אישור היעדר התביעות מציג את נתוני העבר הביטוחי בשלוש השנים האחרונות כל עוד לא בוצעה העברת בעלות על הרכב. כלומר, במידה ורכשת רכב משומש, תוכל לקבל אישור היעדר תביעות הנוגע לתקופת הבעלות שלך ברכב בלבד. במידה ואתם הבעלים של הרכב בשלוש השנים האחרונות, אישור היעדר התביעות יכלול נתונים הנוגעים לכל התקופה.

 • האם האישור הינו רשמי מהר הביטוח?  כן. האישור הינו רשמי ומוכר ע"י כלל החברות המבטחות בישראל.

 • איך ומתי אקבל את האישור?  אישור העדר התביעות (העבר הביטוחי) ישלח אליכם תוך שעות ועד יום עסקים אחד במסמך PDF שאותו עליכם לשלוח לחברת הביטוח שלכם.