מרשם המקרקעיןמרשם המקרקעין המכונה טאבו הינו אחד מן הגופים הציבוריים המשתייכים למשרד המשפטים ועוסק ברישום זכויות וחובות במקרקעין.

טאבו - מקרקעין

מרשם המקרקעין המכונה "טאבו" הינו אחד מן הגופים הציבוריים המשתייכים למשרד המשפטים ועוסק ברישום זכויות וחובות במקרקעין.
כיום, השיטה המקובלת לרישום הזכויות ברשם המקרקעין מתבססת על שיטת טורנס, בה החלו להשתמש בשנת 1928 (עוד בימי המנדט הבריטי) עפ"י פקודת הקרקעות, הסדר זכויות קניין ופקודת הסדר זכויות קניין במקרקעין (נוסח חדש, 1969), בעוד שבעבר השתמשו בשיטות ישנות יותר שכיום, כמעט ואינן שימושיות. בעבר, כאשר השתמשו בשיטות הישנות לא יכלו להסתמך על הרישום ועל המפות מאחר ולא היו מדוייקים, במיוחד כאשר היה מדובר על גבולות הנכסים.
שיטת הרישום המקובלת כיום חלה על כ - 95% מן הקרקעות במדינה.

הרישום מדויק יותר ומבטיח

* רישום המקרקעין ע"י גוש חלקה
* אישור על בעלות על המקרקעין ו/או אישור זכויות במקרקעין בפנקס הרישום
* תיאור ורישום גבולות החלקה כשהם משורטטים על מפה
* מרשם של רב הקרקעות במדינה באופן מסודר


הרישום בשיטה הנ"ל נותן לכל אזרח במדינת ישראל את האפשרות להוציא נסח מסודר עם מס' הגוש והחלקה ולדעת את כל פרטי החלקה כולל גבולות.

כיום, רב מבצעי העסקאות פועלים עפ"י סעיף 10 לחוק המקרקעין המחייב הסתמכות על הרישום ברשם המקרקעין, ועל כן לפני כל עסקת מקרקעין שמתבצעת מצטיידים הצדדים בנסח טאבו.

מגבלות וקשיים במרשם המקרקעין

למרות ששיטת הרישום החדישה מבטיחה לנו את כל האמור לעיל, עדיין לא כל הרשום במרשם משקף את המציאות בשטח ועדיין קיימות מגבלות ובעיות שונות אשר עלולות לגרום לקשיים ולטעויות כגון:

- ישנן זכויות קנייניות הפטורות מרישום וישנן זכויות שאינן קנייניות, אותן המרשם אינו משקף.
- שינויים עקב ירושה, זכות קדימה, התיישנות ועוד שינויים בזכויות קניין פרי החוק שאינם נרשמים במרשם.
- שטחים אשר נמדדו בעבר הרחוק עלולים להירשם באופן שגוי בגלל שיטת המדידה הישנה שהשתנתה במשך השנים.
- ביטול חוזה שעל פיו בוצע רישום במקרקעין ועדיין לא עודכן חזרה.
- רישומים חריגים כגון רישום בתים משותפים המכילים נתונים אך ורק על השטח והגבולות ואינו מכיל מידע מה מצוי על הקרקע.

הערת אזהרה

הערת אזהרה הינה רישום במרשם המקרקעין שמטרתו למנוע ביצוע עסקה כלשהי במקרקעין, בשטח או בנכס שלגביו נרשמה הערת האזהרה. מטרתה של הערת האזהרה מיועדת לשני הצדדים לעסקה. תפקידה של הערת האזהרה להזהיר את המתעניין במקרקעין (הקונה) וליידע אותו כי לבעל הזכויות במקרקעין קיימת התחייבות ועל כן הוא אינו יכול לבצע את העסקה עד אשר תוסר ההתחייבות ובעקבותיה הערת האזהרה.

הערת אזהרה נרשמת בד"כ בגין עיקול, משכנתא, יורשים, צד ג' כלשהו, כינוס נכסים וכו'). מטרה נוספת של הערת האזהרה הינה למנוע מבעל הזכויות במקרקעין לבצע עסקה ללא הסכמתו של רושם הערת האזהרה.

איך להוציא נסח טאבו?

נסח טאבו ניתן להוציא בהינתן גוש, חלקה ותת גוש. נסח הטאבו חושף את פרטי הנכס כפי שהוא רשום במקרקעין, למשל, האם יש לנכס חניה, מרפסת שמש, מחסן, שכויות משותפות, המטראז' האמיתי וכו', וכמו כן את פרטי בעלי הנכס. ניתן להוציא נסח טאבו גם לפי כתובת באתר טאבוצ'ק או כמובן נסח לפי גוש וחלקה. כאשר תזינו את כתובת המגורים באתר תקבלו את הגוש והחלקה, בנוסף האזור יוצג על המפה וכך תדעו שמדובר בנכס שאתם רוצים לקבל עליו נסח טאבו. נסח טאבו לפי כתובת

Social: