נסח טאבו פלוס


הראשונים  34, חיפה \ גוש: 11575 חלקה: 74

הורד נסח טאבועיון בנסח הטאבו
עסקאות נדלן* להצגת עסקאות הנדלן התמקד ולחץ על הבניין/הבית המסומן בכחול (אם אין נתונים הסימן הכחול לא יופיע)
תמ"א והתחדשות עירונית


  • 14 פרויקטי תמ"א 38 בבקשה להיתר
  • 6 פרויקטי תמ"א 38 בהיתר בתנאים
  • 7 פרויקטי תמ"א 38 בהיתר בנייה


* נבדק תוכניות התחדשות עירונית לרבות תמ"א במעגל מצומצם לנכס או על הנכס עצמו.
תב"ע - יעודי קרקע* למקרא לחץ כאן
מחירים ממוצעים למ"ר

מחיר דירות ממוצע בשכונה 970000
שכירות ממוצעת בשכונה 3200

* לקבלת המחיר על הנכס שלך הכפל את הגודל של הנכס במחיר הממוצע הרלוונטי
נקודות חשובות סביב הנכס

אנטנות סלולריות ואנטנות בהקמה

תחבורה, גנים, בתי ספר, בתי מרקחת ועוד

מפגעים עירוניים


* למקרא לחץ כאן

מדד זיהום אוויר בזמן אמת


* למקרא לחץ כאן
בדיקת מצב רישום בטאבוגוש-חלקהכתובתרישום פרצלציהבית משותףזכויות משתכניםתאריך דיווחהצג מפההערה
גוש:11575 חלקה:74 ישישאין11/05/1999לחץ כאן להצגת מפת גוש וחלקהניתן לפנות לחברת הבניה לרישום זכויות על שם הרושם


* לחץ כאן להסברים
סכסוכי שכנים


 לא נמצאו פס"ד / סכסוכי שכנים הנידונים בבית המשפט ו/או האגודה לתרבות הדיור
מידע משפטי ומידע חיוני

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1499שינוי לתכניות בקרית-חיים המזרחית - הגדלת אחוזי הבניה והרחבת דרכים19/08/1971
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1499/ אהקמת שני בנינים נפרדים על חלקה בקרית חיים מזרחית19/06/1977
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1499/ בהקמת שני בנינים נפרדים על חלקה בקרית חיים מזרחית תיקון מס' 113/11/1980
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1499/ גהגבלת מס' יחידות דיור על חלקה בקרית חיים המזרחית22/04/1982
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1612התליית תכניות תכנון עיר לאורך שדרות אח"י אילת
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1853קרוי חניות פרטיות בקרית חיים המזרחית.18/08/1989
חיפהחיפהתוכניתחפ/ 1855/ נבקביעת שטח הבניה המותר בשכונות הקיימות במסגרת תכנית שכון בק. חיים המזרחית,18/12/1986

* תיק בית משותף ותשריט ישלחו במייל נפרד
* תיק הבניין ישלח במייל נפרד

בדיקת בעל הנכס

ניתן להוציא דוח קרדיטצ'ק ובדיקת רקע על בעלי נכס זה:
הזמן דוח קרדיטצ'ק

נסח טאבו פלוס

[ הדפס ]
הזמן נסח נוסף
צור קשר


* הדוחות מציגים את המידע כפי שהתקבל ממאגרים ממשלתיים ומאגר המשכונות הממוחשב ואינו כולל המחאות זכות שנרשמו במאגר נפרד. * דוח זה והמידע הכלול בו אינו מהווה תחליף כלשהו לבדיקות יסודיות אצל הגורמים המוסמכים ואינו מספק המלצה כזו או אחרת. * ט.ל.ח * חברת דאטהצ'ק אינה אחראית למידע הנמסר בדוח זה ושימוש בו הוא על אחריותך בלבד.

DataCheck © All rights reserved