תקנון האתר - דאטה הלפ

תקנון האתר - דאטה הלפתקנון לשימוש בשירותי האתר

תנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר datahelp.co.il. השירות מופעל ע"י דאטה הלפ, מבית חברת דאטהצ'ק בע"מ, ח.פ. 515805026, הרשומה ברחוב מרידור יעקב 6, ת"א, 6941156 (להלן: דאטה הלפ או החברה). מגוון השירותים שאנו מציעים מאפשרים לכל אדם, גוף או יישות משפטית לקבל מידע אודות עצמם ואחרים, לרבות מידעים על תאגידים, בני אדם ונכסים, לעתים כמות שהם (As Is) ולעתים עם ניתוח מקצועי של המידע.

שימו לב - באישור תקנון זה אתם מסכימים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, ובנוסף אתם מייפים את כוחנו מכח חוק השליחות, התשכ"ה-1965 לפעול בשמכם במידת הצורך ובכפוף לשירות המוזמן, להעביר תשלום אגרות בשמכם ולהיכנס לאתרי הזדהות ממשלתיים בשמכם על מנת לבצע פעולות הקשורות לשירות המוזמן בלבד.

כמו כן - ידוע לכם שבבדיקות מסוימות אנו פועלים בשמכם להשגת המידע, וידוע לכם שאנו משתמשים במכסת הבדיקות שהמדינה העניקה לכם במקומות הבאים: משרד האוצר - 10 בדיקות לכל אזרח עבור בדיקה על חשבונות בנק רדומים וחסכונות פנסיונים, צה"ל - 4 אישורים שניתן להוציא.

תקנון האתר והבהרות

דמי טיפול בסך של בין 19 ש"ח ועד 49 ש"ח (תלוי בסוג השירות) יגבו במידה ונציגנו יטפלו בהזמנה גם אם הבקשה תסורב ו/או הפרטים שהזנתם אינם נכונים מכל סיבה שהיא.

דאטה הלפ (להלן: החברה) הינה ספק שירות בלבד ואינה אחראית על המידע המופק ממאגרים ממשלתיים ופרטיים. החברה אינה מהווה כגורם יציר של מידע כלשהו אלא משתמשת בצדדים שלישיים להשגת המידע ושליחתו ללקוח בצורות שונות. חלק מהדוחות נשלחים AS IS וחלק מהדוחות נערכים בצורה שאינה משנה את התוכן על מנת לפשט את המידע. המסקנה היא שהחברה משמשת כצינור בין הלקוח הסופי לבין המידע המצוי במאגרים שונים. המידע ניתן כשירות בלבד ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. השימוש במידע ובמסקנות הוא על אחריותכם בלבד.

החברה אינה אחראית על טעויות במידע ו/או על מהימנות המידע ו/או על עדכניות המידע ועל כל נזק אחר שיכול להיגרם ע"י שימוש בשירות. אין לראות במידע שהתקבל משום תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. שימו לב - ע"י שימוש בשירות זה אתם מייפים את כוחנו לפעול מול משרדי הממשלה והרשויות ולהיכנס לאתרי הזדהות ממשלתיים בשמכם.

מדיניות ביטולים

שימו לב - ככל שיידרשו מסמכים נוספים, הוספת פרטים או תיקונם, ניצור איתכם קשר באמצעות דוא"ל ומשלוח מסרון (במידה והשארתם מספר טלפון נייד). לקוחות שלא יגיבו לשלוש פניות להשלמת פרטים מצד datahelp, הזמנתם תיסגר ותשלום עבור השירות לא יוחזר. במידה והזמנה נסגרה בנסיבות אלו, תישמר ללקוחות הזכות להחיותה (בכפוף להשלמת המסמכים הדרושים) וזאת תוך שנה מרגע סגירת ההזמנה.

בהתחשב ברגישות המידע שמועבר באמצעות השירות, דאטה הלפ מבקשת ממך שלא להשתמש במידע שלא לצרכייך האישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, נאסר עליך למכור את השירות.

עוד יצוין, כי במהלך ההזמנה נאספים עליך פרטים הנשמרים לצורך אספקת הההזמנה, ליצירת סטטיסטיקות וליתר שימושי החברה.

אנו מציעים כי תקרא את תנאי השימוש המלאים על מנת להבין את הזכויות והחובות, כיוון שהם ההסכם היחיד שחל על יחסיך עם דאטה הלפ. תקציר התנאים שהובא לעיל אינו מהווה תחליף להסכם המלא, ולא מהווה חלק מההתקשרות; הוא גם לא ישמש לפרשנות ההסכם בשום מקרה.

 1. הרשמה לשירות: על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.


  1. תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עליך בעבר על ידי דאטה הלפ מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.


  2. נתוני כרטיס אשראי לצורך הזדהות: איסוף נתוני כרטיס האשראי הם למטרת הזדהות בלבד במערכות הממשלתיות. לא ייעשה שום שימוש בנתוני כרטיס האשראי שלא לצורך הזדהות בלבד. נתונים אלו ימחקו לאחר הטיפול. עפ"י הצורך ובשירותים מסוימים בלבד נתונים אלו יכולים להישמר מספר ימים נוספים ו/או נתון אחר מהמערכת ההזדהות ממשלתית . על מנת לאפשר לנו לחזור לטיפול בשירות ורק אם נדרש. בכל מקרה נתוני האשראי יימחקו או בתום הטיפול בהזמנה או בתום העדכון שלה ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים.

   שימוש אישי בלבד
   : השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי בלבד; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו. כל שימוש מסחרי שלך בשירותים יבוצע באמצעות האתר עצמו.


  3. שימוש הולם
   : אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.


  4. העדר רשיון בקניין רוחני
   : למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עליך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של דאטה הלפ.
  5. פרטים נכונים בלבד: דוחותיה של דאטה הלפ ישלחו אליך על פי בקשתך, בדואר אלקטרוני בלבד. על כן, הנך נדרש לספק מידע אמיתי, נכון ומדויק בלבד. ככל שתתחזה לאחר, הרי שלא תוכל לקבל את המידע.


  6. מינוי כנציג
   : על ידי ביצוע הזמנה באמצעות אתר דאטה הלפ, הנך ממנה את דאטה הלפ כנציג ושליח שלך לצורך בקשת המידע מצדדים שלישיים.


 1. השירותים: דאטה הלפ תספק לך, באמצעות האתר, את השירותים הבאים. שים לב כי חלק מהשירותים עשויים להנתן בצורה מוגבלת וכי דאטה הלפ עשויה לשנות את אופי השירותים והיקפם מעת לעת. השירותים ינתנו בדרך הכלל במהלך יום עסקים אחד, אולם דאטה הלפ מתחייבת כי זמן האספקה המקסימאלי יהיה שבעה ימי עסקים, למעט בשירותים אשר בעמוד ההזמנה שלהם מצוין במפורש כי זמן האספקה ארוך יותר. אנא שים לב כי המידע מסופק לדאטה הלפ על ידי צדדים שלישיים, ודאטה הלפ אינה יכולה לערוב לדיוקו, נכונותו או מהימנותו.


נסח טאבו: דאטה הלפ תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל מידע מרשם המקרקעין (טאבו) על אודות נכס.דו"ח שעבודים: דאטה הלפ תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל דו"ח שעבודים או משכונים על נכסים, תאגידים או בני אדם, אשר יסופקו על ידי רשם המשכונות, משרד הרישוי או משטרת ישראל. תחת שירות זה אנו מציעים גם בדיקת שעבוד רכב ובדיקה לפני קניית רכב.שירותים נוספים: דאטה הלפ תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל שירותים שונים, כפי שישתנו מעת לעת, ובכלל זה מגורמים ממשלתיים כמו רשות המיסים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד הביטחון, צה"ל, רשם המשכונות, רשם הירושות, האפוטרופוס הכללי, רשם החברות, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, רמ"י, הוצל"פ, בנק ישראל, לשכות האשראי, הכונס הרשמי, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, והרשויות המקומיות בישראל. 1. סודיות המידע: המידע המועבר לך על ידי דאטה הלפ הינו סודי ומיועד לשימושך האישי בלבד. אל תמכור את המידע לאחרים ואל תפרסם אותו.
 2. תכנית שותפים: לצורך קידום עסקיה, מפעילה דאטה הלפ תוכנית שותפים המאפשרת לך לקבל עמלות על עסקאות אשר תפנה לאתר דאטה הלפ ואשר יביאו להכנסה בפועל. כאשר, דאטה הלפ תאפשר לך לקבל עמלה בגובה שיקבע מעת לעת, מסך כל העסקאות המזכות בכל חודש, בהתאם לפרסום באתרה.


. סימון לקוחות מזכים: לצורך סימון הלקוחות המזכים תקבל מדאטה הלפ מחרוזת URL ייחודית אשר תאפשר לך לקשר לאתר דאטה הלפ. בעת כניסה לאתר מכתובת זו, יסומנו הלקוחות באמצעות עוגיה (Cookie) שישתל במחשבם לתקופה של 30 ימים. כל עוד עוגיה זו תהא בתוקף, הרי שכל עסקה שתבוצע על ידי הלקוחות המזכים תרשם לזכותך.א. גובה העמלה: גובה העמלה שישולם לך יהיה סכום קבוע או אחוזים מגובה של כל עסקה אשר תפנה לאתר, לאחר קבלת הכספים בפועל, ולאחר שהעסקה לא בוטלה בתוך 30 ימים מקיומה.ב. מועד התשלום: אחת לחודש, בתוך עשרה ימים מסוף כל חודש, יועבר לך דו"ח מלא הכולל את הכנסותיך החודשיות מאתר דאטה הלפ. לאחר קבלת הדו"ח, תדרש להנפיק לדאטה הלפ חשבונית מס עבור הסכומים אשר יש לשלם לך. לאחר התשלום, תדרש אף להנפיק קבלה.ג. פאנל ניהול: לצורך מעקב אחר הכנסותיך, תנתן לך גישה למערכת ניהול אשר תאפשר מעקב אחר התשלומים. 1. תשלום: שירותיה של דאטה הלפ ינתנו כנגד תשלום אשר יקבע מעת לעת בהתאם לפרסומים באתר. דאטה הלפ רשאית לשנות את תעריפיה לפי שיקול דעתה, אולם שינוי כזה לא יחול רטרואקטיבית עבור הזמנות שבוצעו.


. אמצעי התשלום: התשלום יבוצע באמצעות שירותי צד ג' אשר דאטה הלפ תשתמש בהם מעת לעת, לרבות קרדיטגארד ו PayPal. בעת התשלום, תופנה לאתר צד ג' מאובטח לצורך ביצוע התשלום.א. מחירים: המחירים המופיעים באתר הינם המחירים בהם ימכרו המוצרים; לעיתים, לצד מחירים אלו עשויים להופיע סכומים המוגדרים כ"מחיר השוק" ו"מחיר מחירון". מחירים אלו משקפים בחינה של צוות דאטה הלפ של מוצרים דומים (או זהים) באתרי אינטרנט שונים. אין מחירים אלו מהווים מדד מחייב כלשהוא. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת, אין המחירים באתר מהווים הצהרה כי מחיר זה הינו המחיר הזול ביותר בו נמכר המוצר או כי לא ניתן להשיג את המוצר במחיר נמוך מהמחירים המצוינים בו.ב. החזרים וביטולים: בהתחשב בכך שהמידע שמסופק לך באתר הינו בהזמנה אישית, הרי שאינך רשאי לבטל כל הזמנה של מוצר שתבוצע באתר. עם זאת, במקרים בהם דאטה הלפ לא תוכל לעבד את הזמנתך או לספק לך מידע, יוחזר לך כל הסכום ששילמת. 1. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע: במהלך השימוש בשירותים, דאטה הלפ עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותיך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע. דאטה הלפ תעשה הכל על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות ההזמנות שלך, אולם היא עשויה לגלות מידע אם תדרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי או רשות מוסמכת, וכן אם אתה תבקש ממנה אישית.


. איזה מידע אישי דאטה הלפ שומרת על לקוחותיה? דאטה הלפ תשמור עליך כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת הIP ממנה גלשת, ומידע נוסף שתספק לה כדי לזהות אותך. דאטה הלפ עוד עשויה לאחסן עוגיה ('Cookie') על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך וכן כדי לאפשר לשותפיה לקבל עמלות עבור הפניית לקוחות.ב. איזה מידע שאינו מזהה אישית דאטה הלפ שומרת על לקוחותיה? דאטה הלפ עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות (לרבות ההזמנות שלך), הדפים שצפית בהם ועוד.ג. למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותיך יש גישה לעובדי דאטה הלפ, קבלניה, לחברי תוכנית השותפים של דאטה הלפ וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים כגון חברות התשלום וספקיות הדואר האלקטרוני. כל שימוש במידע שלך מתועד על ידי דאטה הלפ. חברי תוכנית השותפים של דאטה הלפ יקבלו אך ורק מידע סטטיסטי, ולא יקבלו כל מידע שיכול לזהות אותך אישית או לאפשר להם לדעת על מי הזמנת מידע.ד. איך אנחנו מאבטחים את המידע? המידע מאוחסן על שרתים ומוצפן באמצעות טכנולוגיות אבטחה מקובלות. לדאטה הלפ יש מומחה אבטחה אשר בודק את תקינות המערכת ואבטחתה אחת לתקופה מסוימת.ה. האם אנחנו יכולים לצור איתך קשר? כן.  על ידי הרשמה לאתר אתה מסכים לקבלת עדכונים על שירותי דאטה הלפ, לרבות שינויים בשירות ופרסומות הקשורות לשירות באמצעות דואר אלקטרוני. עם זאת, תמיד תוכל להסיר את עצמך מהדיוורים האלו. קח בחשבון שדאטה הלפ לעולם לא תעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או את פרטייך למפרסמים.ו. איך אתה יכול לעיין במידע? דאטה הלפ תאפשר לך לעיין במידע לאחר שתזהה את עצמך בצורה הולמת. לצורך הגשת בקשת עיון, עליך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולבקש את העיון.ז. איך אתה יכול למחוק את המידע? אם תרצה למחוק עצמך מהאתר ולסיים את התקשרותך, עליך לפנות לצוות האתר בכתובת  [email protected]. • העדר אחריות לטיב המידע: דאטה הלפ אוספת את המידע המועבר באמצעות הדוחות מצדדים שלישיים ופרסומים רשמיים. על כן, בשום מקרה, לא תוכל דאטה הלפ להיות אחראית לדיוק המידע, לנכונותו או למהימנותו. דאטה הלפ אינה מבטיחה כי תוכל להסתמך על המידע המסופק לך, כי מידע זה ינתן לך במהירות או כי מידע זה לא יהיה נקי משגיאות. כל הסתמכות שלך על המידע המסופק על ידי דאטה הלפ הינו על אחריותך בלבד.


 • העדר אחריות כללי: מבלי לגרוע מכל החרגת אחריות אחרת, דאטה הלפ אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ודאטה הלפ אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותיך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותיך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.


 • העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא דאטה הלפ אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. דאטה הלפ מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי דאטה הלפ.


 • שינוי ההסכם: דאטה הלפ רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותיך עם דאטה הלפ, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות דאטה הלפ כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.


 • סירוב לספק שירות: דאטה הלפ שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות לכל לקוח מכל סיבה שהיא. במקרה של סירוב לספק שירות, הרי שדאטה הלפ תשיב לך את הכספים.


 • סיום: דאטה הלפ רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם דאטה הלפ מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. דאטה הלפ עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש. מעבר לכך, דאטה הלפ לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.


 • פרסומות צד ג': דאטה הלפ עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. דאטה הלפ אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. דאטה הלפ לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.


 • מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותיך עם דאטה הלפ וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של דאטה הלפ תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.


 • סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.


 • תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד דאטה הלפ ולגבות את נזקיך אך ורק בתובענה אישית.