נסח טאבו

נסח טאבו פלוס+נסח טאבו פלוס+ - פרטים נוספים על הנכס וסביבתו

איתור נסח טאבו (מקרקעין)
לממשק הישן
אתר נסח לפי:    * כל נסחי הטאבו רשמיים, חתומים דיגיטלית ומוכרים ע"י כל הגופים

שאלות ותשובות


* שימו לב - אם לנכס אין פרצלציה או שהוא רשום על שם רשות או גוף אחר, הנסח ישלח AS IS


Social: