חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילדהגשת בקשה רשמית

ללא ידע מקדים, ללא צורך בהרשמה במסמכים וחתימות ותוך 2 דקות

כולל מנוע השוואת תוכניות ותשואות עדכני. ניתן גם להניח לנו לבחור עבורכם את התוכנית המתאימה

בקשה לפתיחת חיסכון לכל ילד
פרטי ההורה מקבל הקצבה
יש למלא את הפרטים כפי שמופיעים בת"ז, לרבות שם מלא, מספר זהות כולל ספרת ביקורת וכו'

מספר ת.ז של ההורה שמקבל את קצבת הילדים!

שם פרטי מלא של ההורה מקבל הקצבה

שם משפחה של ההורה מקבל הקצבה

תאריך הנפקת ת.ז של ההורה מקבל הקצבה. (ניתן גם תאריך תחילת אשרת שהייה)

הזן כתובת דואר אלקטרוני לקבלת עדכונים מביטוח לאומי

מספר נייד להעברה לביטוח לאומי לשם בירורים בשעת הצורך.בחירה והשוואת תכנית חיסכון

מספר ת.ז של הילד שעבורו נרצה לפתוח תוכנית חסכון

הפקדת 55 ₪ נוספים שיופקדו בחשבון החיסכון כל חודש על חשבון קצבת הילדים. כלומר יחסכו 110 ₪ בחודש
לאחר בחירה יפתח מסך עם השוואת תוכניות חיסכוןניהול חיסכון בקופת הגמל מאפשר להעביר את החיסכון לקופת אחרת ולשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב.

ניהול חיסכון בבנק לא מאפשר להעביר את החיסכון או לשנות מסלול.

אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי בהודעה זו הם נכונים ומלאים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עבירה על החוק.
אני מסכים שהחברה שבה בחרתי תחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבונות החיסכון, אם המוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבונות תשלום שהוא כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין.

בלחיצה על המשך אני מאשר את תקינות הפרטים שמילאתימידע על תוכנית חסכון לכל ילד

 • מידע כללי על התוכנית  בינואר 2017 הוקמה על ידי משרד האוצר והביטוח הלאומי תכנית חיסכון מיוחדת לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בהגברת ההכנסות המונתות לילד, על פי הזכאות, ישולמו 51 ₪ לילד בכל חודש עד השלמת גיל 18, בנוסף לקצבת הילדים הרגילה שמגיעה לו. תהליך המינוי פשוט ובמסגרתו מופקדים הכספים לחיסכון בשמו של הילד, וניתן לבחור אם להפקידם בקופת גמל להשקעה או בבנק על פי העדפת ההורים. במידה ולא יתבצע בחירה, הגוף המוסמך של הביטוח הלאומי יעשה את הבחירה בשם הילד וינהל את תהליך החיסכון.

  שימו לב, תוכלו להוסיף לחיסכון של ילדכם סכום נוסף של 51 ₪ בחודש, ובכך להכפיל את סכום החיסכון שלו!

  מלבד התוספת של 51 ₪ שמופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי, ניתן לחסוך נוסף סכום של 51 ₪ מקצבת הילדים המשולמת לכם הוא. בכך, תוכלו להגדיל את סכום החיסכון ל-102 ₪ בחודש, ותוכלו להבטיח כי בסופו של דבר, ילדכם יהנה מסכום כסף משמעותי שעשוי להגיע לכ-22,000 ₪ ואף יותר בסוף 18 השנים.

  כדי להוסיף את סכום החיסכון הנוסף, עליכם לגשת לאתר הביטוח הלאומי ולבחור באפשרות של הכפלת סכום החיסכון. הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה, והביטוח הלאומי יפקיד בתשלום של 102 ₪ ב-20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים) לתוכנית החיסכון שלו.

 • היכן ינוהל החיסכון?  אתם יכולים לבחור היכן יופקדו הכספים ובאיזה מסלול חיסכון. לשם כך עליכם לקבל שתי החלטות:

  1. האם להשקיע את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?
  2. באיזה מסלול לחסוך?

  נרצה להזכיר לכם שקופת הגמל או הבנק שתבחרו לניהול החיסכון של ילדכם יעבירו אליכם דיווח על מצב החיסכון בחשבונו שלו בכל שנה, עד ה-1 במרץ. בנוסף, תהליך בחירת מקום השקעה היכן שהכספים יופקדו יתאפשר בתוך חלופה של 6 חודשים מיום לידת הילד.

  קופת גמל להשקעה

  בקופת הגמל להשקעה, הכסף שיופקד יוחסך במסלול השקעה שתבחרו, מתוך כל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון. תהליך יכולת העברה בין מסלולי השקעה יהיה פשוט, ותוכלו לבחור אחד מתוך 5 מסלולי השקעה שמציעה כל קופת גמל. כמו כן, תהליך העברה בין מסלולי השקעה יהיה אפשרי לביצוע בכל עת. ישנה מדיניות השקעה משתנה לפי רמת הסיכון שבכל מסלול.

  בנק

  באשר לבנק, הכסף שיופקד יוחסך במסלול חיסכון המתאים לריבית המוצעת. בכל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח, תוכלו לבחור בין 3 מסלולי חיסכון המציעים כל בנק. ישנם שני סוגי חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה וחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים. אם בחרתם במסלול עם תחנות יציאה, תהליך העברה בין מסלולי החיסכון יהיה אפשרי לביצוע בכל תחנת יציאה.

 • באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון?  אחרי שבחרתם אם להפקיד את הכספים עבור ילדכם בקופת גמל להשקעה או בחשבון בבנק, יהיה עליכם לבחור באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון.

  אם תבחרו לחסוך בקופת גמל להשקעה, תוכלו לבחור אחד מתוך 5 מסלולי ההשקעה הבאים:

  1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.
  2. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
  3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (ברירת מחדל).
  4. מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות).
  5. מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות).


  אם תבחרו לחסוך בבנק, תוכלו לבחור אחד מתוך 3 מהמסלולים הבאים:

  1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל).
  2. מסלול עם ריבית משתנה.
  3. מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.


  בכל מסלול מהמסלולים המוצעים על ידי הבנקים, תהיה לכם אפשרות לבחור בתכנית החיסכון המתאימה לכם:

  1. תכנית חיסכון ללא תחנות יציאה.
  2. תכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.


  אם לא תבחרו היכן ינוהל החיסכון – אל דאגה! הכסף ייחסך עבור ילדכם במסלול ברירת מחדל

 • משיכת כספים  כללי

  כדי למשוך את כספי החיסכון של ילדכם, עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון שלו, ולמלא טופס בקשה למשיכת הכסף. הטופס יש למצוא באתר הביטוח הלאומי ובאתר של קופת הגמל או הבנק. עם הטופס יש לצרף חתימת ההורים המאשרים את המשיכה. עבור ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, הוא יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

  משיכת כספים מגיל 18 ועד גיל 21

  עבור ילדים שנולדו עד 31.12.2016, כאשר הם מגיעים לגיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון שלהם מענק בסך 510 ₪. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשותם ויהם יוכלו למשוך אותם באישור הוריהם. עבור ילדים שנולדו מ-1.1.2017 ואילך, כאשר הם ממלאים 3 שנים, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון שלהם מענק בסך 255 ₪, ועוד 255 ₪ כאשר הם ממלאים 13 שנים (בנים) או 12 שנים (בנות). במועד זה, יהיה בידי ילדם למשוך את הכספים מתכנית החיסכון על ידי מילוי טופס בקשה למשיכת כספים באתר הביטוח הלאומי. עבור ילדים שממשיכים לחסוך עד גיל 21, הם יקבלו גם מענק נוסף בסך 510 ₪.

  משיכה מגיל 21 ואילך

  בגיל 21 ואילך, הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון מתכנית החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים. עבור ילדים שלא משכו את הכספים עד גיל 21, יופקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 510 ₪. יש לשים לב שמשיכת הכסף מומלצת רק עבור הוצאות גדולות ומשמעותיות שישרמו לעתיד ילדכם, לדוגמה לצורך מימון לימודים, פתיחת עסק וכדומה.

  משיכה במקרים חריגים

  במקרה של מצב רפואי קשה שמסכן את חייו של הילד, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגעתו לגיל 18 לצורך מימון הצרכים הרפואיים שלו, עם אישור רופא מטעם הביטוח הלאומי. אם מתקיימים התנאים, הביטוח הלאומי יפקיד את המענקים לתכנית הח

 • על השירות


  שימו לב - ע"י שימוש בשירות זה אתם מייפים את כוחנו לפעול מול משרדי הממשלה והרשויות בשמכם

  שירותי ההנגשה למשרדים ממשלתיים של חברתנו מאפשרת לכם להשאיר לנו את ההתעסקות הבירוקרטית. בין אם מדובר במילוי טפסים, בשליחת טפסים, בהגשת בקשות, בקראית והבנת הדקויות, בעבודה מול פקידי ממשל ובתהליכם נכונים, אנחנו כאן בשבילכם, להוריד מכם את ההתעסקות הטורדנית ולהשיב לעצמכם את השקט והזמן הפנוי.

  למען הסר ספק: מרבית השירותים הניתנים למי ששירת בצבא שירות מלא ניתנים בחינם מקצין העיר ו/או קצינת הקישור של יחידתכם. חברתנו מציעה שירות בתשלום לאנשים עסוקים ומטרתנו היא לטפל עבורכם בכל שיידרש ולחסוך לכם את ההתעסקות הכרוכה בכך.