דוח תאונות הרכב לפי מספר רישוי
בדיקת שיעבוד לרכב

דוח תאונות הרכב לפי מספר רישוימהפכה בבדיקה לפני קניית רכב משומש!!


חברות ביטוח רכב

עבר ביטוחי על הרכבהמידע מסופק מכל חברות ביטוח הרכב בישראל וכולל עבר ביטוחי של 7 שנים אחרונות, בין אם הנהג אשם בתאונה ובין אם לא. כולל פירוט מלא על הנזקים, הכיסוי, ירידת הערך ועוד. הדוח מותנה בהסכמה ושת"פ של בעל הרכב!

שאלות ותשובות

דוגמא לדוח תביעות ביטוח
 • איפה נמצאים פרטי הרכב?


  על מנת להזמין דוח זה עליך לציין את פרטי הרכב המסומנים בצהוב

 • איזה מידע ניתן לקבל במסגרת השירות?

  הנתונים כוללים מידע על סוג הכיסוי הביטוחי, שם החברה המבטחת והמידע הבא לגבי תביעות: הסכומים ששולמו בפועל, סוג הנזק ( אובדן גמור, ירידת ערך, נזק תוצאתי, גניבה עם מציאת רכב, גניבה ללא מציאת רכב), ירידת ערך אם הייתה, ציון באם התביעה נסגרה או שהיא עדיין פתוחה.

  המידע הינו על פי דיווחי חברות הביטוח: "איי.אי.ג'י", "איילון", "אליהו", "ביטוח חקלאי", "ביטוח ישיר", "הכשרה", "הפניקס", "הראל", "כלל", "מגדל", "מנורה", "שומרה", "שירביט", "שלמה".

  המידע במאגר כולל 7 שנים לאחור ככל שישנו בחברות הביטוח ודווח למאגר.

 • מה צריך כדי להזמין את הדוח?

  על גבי רישיון הרכב ניתן למצוא את כל הפרטים הדרושים לשם הפקת הדוח.
  הפרטים המבוקשים הם שם בעל הרכב, ת"ז של בעל הרכב, ומספר הרישוי - כל הפרטים הם של בעל הרכב הנוכחי בעת הבדיקה.

  רישיון רכב

 • מי מספק את המידע ?  המידע מסופק ע"י איגוד חברות הביטוח בישראל אשר ברשותו מאגר מידע של תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונות דרכים (לרבות גניבות) לכלי רכב מבוטחים. המידע הינו על פי דיווחי חברות הביטוח: "איי.אי.ג'י", "איילון", "אליהו", "ביטוח חקלאי", "ביטוח ישיר", "הכשרה", "הפניקס", "הראל", "כלל", "מגדל", "מנורה", "שומרה", "שירביט", "שלמה". המידע במאגר כולל 7 שנים לאחור ככל שישנו בחברות הביטוח ודווח למאגר.

 • האם הדוח מחליף בדיקה במכון לבדיקת רכב לפני קנייה?

  מדובר על דוח המציג את כלל הנזקים ב-7 השנים האחרונות בלבד, כלומר מידע קודם על הרכב לא יופיע בוודאות מלאה ולכן יש לקחת זאת בחשבון. דבר נוסף, מדובר רק על נזקים בהם הביטוח הופעל, בין אם המבוטח תבע את חברת הביטוח שלו או בין אם חברת הביטוח של המבוטח תבעה חברת ביטוח אחרת (כלומר לא משנה מי הוא האשם) ובלבד שהביטוח הופעל.

  המסקנה מכך היא שלא יהיה ניתן לראות בדוח נזקים קטנים שהביטוח לא הופעל עבורם, ובד"כ מדובר בנזקים שעלותם נמוכה מעלות ההשתתפות העצמית ו/או הביטוח אינו מכסה את הנזק (למשל ביטוח שמשות, תקר וכו'). או מצבים בהם לא היה כיסוי ביטוחי על הרכב ולכן לא היה את מי לתבוע על הנזק או מצב בו בעל הרכב מנסה להסתיר את הנזקים של הרכב ואינו מפעיל את הביטוח (בכל מקרה שכזה מדובר בהונאה ובאפשרותכם לתבוע את המוכר על הונאה והצגת מצג שווא, ובתנאי שלא חתמתם על זיכרון דברים ולא נמסר לכם הגילוי הנאות)

 • למי מיועד השירות ?

  כל בעל רכב רשאי לקבל מידע על רכבו. אם הינך עומד לרכוש רכב משומש והינך מעונין לקבל את המידע האמור, עליך ליידע את בעל הרכב ולבקש ממנו לקבל את המידע המוצע בשירות ולהעבירו אליך או לחילופין לקבל ממנו הסכמה וייפוי כוח מתאים בנוסף לפרטים הנדרשים לשם הפקת הדוח. שירות קבלת המידע אודות הרכב מיועד לבעלי הרכב בלבד מטעמי צנעת הפרט ולכן יש צורך בפרטיו של בעל הרכב בנוסף למספר הרישוי.

 • תוך כמה זמן אקבל את הדוח ?

  עד שני ימי עסקים ובד"כ תוך יום עסקים אחד.

 • הסתייגויות וסייגים

  1. המידע בתשובה לשאילתה, כולל מידע מתוך המאגר לגבי הרכב בגינו הוגשה השאילתה והוא מתייחס, הן לכיסוי הביטוחי לרכב והן לתביעות בגין נזקים לרכב המבוטח. יש להתייחס לשני פרטי מידע אלו במשולב (להלן - "המידע")

  2. מודגש כי המידע מבוסס על הנתונים הקיימים במאגר, כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח (7 שנים לאחור ככל שישנו בחברות הביטוח( - ואין בעל המאגר, מחזיק המאגר ומפעילו, מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (להלן - "מרכז הסליקה") ו/או מי מטעמו, אחראים לתוכן המידע ושלמותו.

  3. בנוסף, ייתכן שהמידע הכלול במאגר, אינו מדויק או שלם ואינו כולל את כל סכומי התביעות ופרטיהם לרבות פרטי המידע הביטוחי לרכב המסוים. הסיבות לכך יכולות להיות (אך לא רק(
  א. לא בכל "חיי" הרכב הוא היה מבוטח.
  ב. היעדר נתונים על תביעות בין היתר מהסיבות :העדר הגשת תביעה לחברת הביטוח, דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח או שהנזק אירע בשעה שהנזק לרכב לא היה מבוטח.
  ג. חוסר יכולתו של מבטח, לספק נתונים ברמת הפירוט המצויה במאגר.
  ד. טעויות שיתכן ונפלו בחברות המדווחות למאגר, לגבי פרטי המידע.


  4. המידע אינו מבוסס על בדיקת הרכב על ידי חברת הביטוח, אלא על תשלום תביעות לגביו, ולפיכך, המידע אינו קובע את מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב, לרבות התאונות שאירעו לו, וכן אינו מהווה תחליף לבירור מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב.

  5. המידע אינו קובע את שוויו של הרכב ואינו מהווה שמאות שלו.

  6. מודגש, כי המידע אינו מידע לגבי מהות הנזק, אלא לגבי תשלום תביעות שדווחו בלבד ולכן ייתכן שרכבים מסוימים אשר מדווחים כבעלי אפס תביעות/משוללי תביעות, ניזוקו - אך לא שולמו תביעות מסיבות שונות, בין היתר, מהסיבות: היעדר הגשת תביעה לחברת הביטוח, דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח, מידע חסר מחברות הביטוח (ראה סעיף 3 לעיל )או כאשר הנזק אירע בשעה שהרכב לא היה מבוטח.

  7. מודגש כי היעדר מידע אודות הרכב, אין פירושו שהרכב תקין או שלא אירעה לו תאונה.

  8. התשובה לבקשת המידע (השאילתה) מותנית בהערות, הסתייגויות והסייגים שצוינו לעיל והשימוש של מבקש המידע באפשרות להגיש שאילתה ולקבל עליה תשובה כפופה להערות, הסתייגויות והסייגים הנ"ל, ומותנית בכך שלבעל המאגר, מחזיקו ו/או מנהל המאגר, מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ ו/או מי מטעמו - אין כל אחריות לנכונות הנתונים בתשובה לבקשת המידע (השאילתה).

  הדרך לקבלת המידע עבור בעלים פרטיים של כלי רכב שהינם בעלי כרטיס אשראי על שמם: מודגש כי כרטיס האשראי חייב להיות על שם בעל הרכב שמופיע ברישיון הרכב (בעלים ראשי או משני), שכן הוא משמש גם לצרכי זיהוי המבקש כבעל הרכב הרשום במשרד התחבורה.)