דוח משכונים רשמי לפי ח.פ

דוח משכונים רשמי לפי ח.פאם יש ספק, אז יש datahelp

המשך

איתור נכסים

  דוח משכונים ושעבודים רשמי מרשם המשכונות

 • מסמך משפטי רשמי של רשם המשכונות
 • פרטי החייב והרכוש הממושכן (נכסים, כלי רכב וכו)
 • פרטי הנושים - הגופים שלטובתם מושכן הרכוש
 • פרטי המשכון ותקופת המשכון
 • מסמך חתום דיגיטלית
 • מכיל את כל המשכונים הקיימים
דוח משכונים רשמי 99
הדוח נשלח במייל חתום דיגיטלית כמסמך משפטי

שאלות ותשובות

 • אילו פרטים קיימים בדו"ח משכונים של רשם המשכונות?

  בדו"ח עיון משכונים ו/או שעבודים מרשם המשכונות הרשמי עפ"י תעודת זהות או ח.פ של חברה קיימים כל המשכונים אשר נרשמו על אדם או תאגיד בגין נכסים. נכסים כוללים נכסי נדל"ן כמו בית, דירה, מגרש ומשרד, כלי רכב וטייס, ציוד הנדסי, נכסים כספיים כמו חשבונות עו"ש, פקדונות, תיקי ניירות ערך ואג"חים, וכל רכוש אחר בעל ערך לנושה.

  בדו"ח תוכלו למצוא את כל פרטי החייב, הנושים, פרטי המשכון ותקופת המשכון. במידה וקיימים מספר רב של משכונים בתחילת הדו"ח תצוין טבלה מסכמת עם כל פרטי המשכונים ובנוסף בהמשך הדוח יצוין פירוט של כל משכון בנפרד.

 • מה הכוונה נכסים ממושכנים או משועבדים?

  הבדיקה מתבצעת לפי ת"ז של אדם, אזרח בישראל, אשר מחזיק בנכסים ממושכנים ו/או משועבדים. כלומר - תוכלו לקבל את רשימת הנכסים רק אם הנכס משועבד או ממושכן לגורם כלשהו, למשל משכנתא, ביטחונות לבנקים וכו'. במקרים רבים, יוצגו גם נכסים אשר היו משועבדים או ממושכנים בעבר, והיום כבר לא - למשל, אם לאדם היה נכס עם משכנתא שכבר הסתיימה, עדיין יש סיכוי למצוא את הנכס ברשימת הנכסים של הנבדק, אך אנו לא מתחייבים לכך.

  דוח משכונים רשמי לפי ח.פ

 • אם הדוח ריק מה זה אומר?

  קיבלתם דוח ריק? זה אומר שלנבדק אין נכסים ממושכנים ו/או משועבדים נכון לרגע הזמנת הדוח. הדוח כאמור הוא רשמי ומהווה מסמך משפטי, כלומר ברגע הפקתו לנבדק אין משכונים.

  זכרו, ניתן להפיק דוח משכונים היסטורי ואז ניתן יהיה לראות את המשכונים של האדם בעבר לפחות משנת 1995. דוח משכונים היסטורי מציג רק את משכוני העבר שבוטלו.

 • איך ומתי אקבל את הדוח?

  הדוחות ישלחו לדוא"ל שלך עד 24 שעות (בימי עסקים) מרגע ההזמנה, בד"כ אנו משתדלים לבצע את הבדיקה ולשלוח את הממצאים תוך מספר שעות בודדות.

  הדוח אשר ישלח אליכם בפורמט .PDF אם הקובץ אינו נפתח לכם סימן שתוכנת Acrobat Reader אינה מותקנת אצלכם במחשב. עליכם להוריד את התוכנה בחינם מאתר החברה, ולהתקינה על המחשב שלכם.

  Acrobat Reader, להורדה לחצו כאן

 • האם הנבדק ידע שבצעתי עליו את הבדיקה?

  לא. הבדיקה היא דיסקרטית ואתם יכולים להישאר בעילום שם.

 • מהו רשם המשכונות?

  רשם המשכונות הינו גוף בתוך משרד המשפטים אשר מטרתו להיות הגוף הרשמי והבלעדי לכל נושא המשכונים והשעבודים בישראל. גוף זה מבצע בפועל כל הליך של רישום מישכון לצד ג'. רשם המשכונות זה הגוף היחיד בו ניתן לבצע ולבדוק משכון, אחרת, כל מסמך אחר בין חייב לנושה אשר נעשה באופן עצמאי לא יכול על הרכוש כאשר הוא עבר מהמוכר לקונה ובלבד שיש אפשרות להוכיח זאת.

 • מה לגבי עיקולים?

  עיקולים מתוקף חוק העיקולים רק גוף ממשלתי או עירוני יכול לבצע. אם אתם רוכשים רכב ובדקתם שאין עליו משכון אזי הרכב אינו ממושכן או משועבד לטובתו של נושה. אולם, אם קיים עיקול על הרכב, אז לא תוכל להתבצע העברת הבעלות בפועל. לאחר שהרכב עבר לידכם, והוא נקי משעבודים ומשכונים, לא יהיה ניתן לעקלו על בסיס כלשהו של הבעלים הקודם.

  ט.ל.ח